Medaljen for lang og tro tjeneste - en ny tradisjon for hedring
Medaljen for lang og tro tjeneste - Stolthet går aldri av moten
Medaljen for lang og tro tjeneste - Mer enn en gave

Medaljen for lang og tro tjeneste er en unik utmerkelse med lange tradisjoner, og er tildelt helt siden 1888. Det Kongelige Selskap for Norges Vel tildeler Medaljen for å synliggjøre og verdsette innsats i arbeidslivet.

Se vår nye brosjyre

Medaljebrosjyren 2017

Slik søker du

Det er enkelt å søke om Medaljen for lang og tro tjeneste. Arbeidsgiver søker på eget skjema om tildeling på vegne av arbeids- taker som har vært ansatt i 30 år eller mer.

Søknadsfristen er den 15. i hver måned, og Medaljen sendes ut den 15. i måneden etter.

Her finner du søknadsskjema  >>

AKTUELT

Som ett av flere viktige tiltak som verdsetter ansatte, hedres seniorer med minst 30 års ansettelse i Apply TB med Medaljen for lang og tro tjeneste. Foto: Apply TB

Aldersspenn blant ansatte gir god samhandling

Hos Apply TB legger de til rette for gode utviklings -og karrieremuligheter der både lærlinger og seniorer er ...
Under ei markering før jul vart 40 -årsjubilantane ved Helse Førde heidra med Medaljen for lang og tro tjeneste. Her saman med administrerande direktør i Helse Førde HF, Jon Bolstad (bakarst). Foto: Helse Førde HF

- Det er miljøskapande å heidre trufaste tilsette

Hos Helse Førde legg dei til rette for at alle tilsette skal trivast og yte sitt beste slik at du og eg som pa...
Kirkeverge Marit Nordal var blant de som takket Kjell Arne Haga for all sang og musikk i kirkene i Eidskog gjennom 43 år. Haga ble overrasket med Medaljen for lang og tro tjeneste. Foto: Hans Dyblie

Medalje etter 43 år i kirkens tjeneste

Under Eidskog kirkes julekonsert ble en uvitende Kjell Arne Haga overrasket med Medaljen for lang og tro tjene...