SPØRSMÅL OG SVAR om Medaljen

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene om
Medaljen for lang og tro tjeneste.

Kan man få Medaljen med halv stilling?
Ja, kravet er at personen det søkes for har vært ansatt i minst 50 prosent stilling i minst 30 år.

Har arbeidstaker jobbet mindre enn 50 prosent i en periode grunnet uførhet eller sykdom, godkjennes dette dersom vedkommendes stilling utgjør mer enn 50 prosent.


Godkjennes opphold i ansettelsesforholdet?
Ja, kravet er minst 30 år samlet ansettelse.


Kan bedriftseiere motta Medaljen for lang og tro tjeneste?
 Mottaker av Medaljen kan ha en eierandel på inntil 33 prosent.


Kan vi søke om Medaljen for pensjonister?
Ja, dere kan søke for personer med minst 30 års tjenestetid før pensjon.


Skal det betales inntektskatt og arbeidsgiveravgift på verdien av Medaljen?
Nei, Medaljen for lang og tro tjeneste er en hedersbevisning som ikke skal beskattes.

Les mer om beskatning av Medaljen


Kan søknaden sendes på e-post?
Ja. Søknaden undertegnes av to personer, scannes og sendes til norgesvel@norgesvel.no
Man kan også fylle ut søknaden elektronisk og signere med BankID.

Tips en venn Skriv ut

Spørsmål og svar