Ellen Ringdal Tollefsen og Kurt Roger Findal har fått Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste ved Montér Skien. Her sammen med daglig leder Thorleiv Lønningen.

To ansatte ved Montér Skien hedret

Lørdag 29. april fikk Ellen Ringdal Tollefsen og Kurt Roger Findal overrakt Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste ved Montér Skien.

2017-06-12
35-årsjubilant Sindre Sandvik sammen med Peter Bjerregaard, president i Ekornes Inc.

Ekornes hedret ansatt

Sindre Sandvik fikk Medaljen for lang og tro tjeneste etter 35 år ved Ekornes.

2017-06-12
Roald Haavik fikk overrakt Medaljen av leder Nina Birgitte Koch.

Ansatt i 30 år ved Statoil

Roald Haavik kan se tilbake på 30 år ved Statoil. Jubileet ble markert den 21. mars 2017 i forbindelse med KVG sin ledersamling på Sandsli.

2017-06-12
Tore Botnen Bryntesen ble hedret med Medaljen for lang og tro tjeneste ved Statoil.

Hedring hos Statoil

Tore Botnen Bryntesen har fått Medaljen for lang og tro tjeneste for sin innsats hos Statoil.

2017-05-19
Odd Stikbakke ble hedret med Medaljen for sin innsats ved NSB. Regiondirektør Øivind Leet stod for overrekkelsen.

Hedret for trofast tjeneste ved NSB

Odd Stikbakke har jobbet i NSB lengre enn de fleste. Nå takker han for seg og gleder seg til å gjøre andre ting. Det er en stor glede å kunne overrekke Medaljen for lang og tro tjeneste til en trofast medarbeider.

2017-05-18
Medaljemottakerne Kjellrun Fånes og Egil Iversen sammen med Morten Stene, daglig leder ved Trondheim sentrum postkontor.

Trofast tjeneste ved Posten Norge

Kjellrun Fånes og Egil Iversen har til sammen 85 års tjeneste i Posten Norge. Nå er de hedret med Medaljen for lang og tro tjeneste.

2017-05-18
Irene Mellemvik ble hedret med Medaljen for lang og tro tjeneste.

30 år hos Nord Studentsamskipnad

Irene Mellemvik ble 23. februar hedret med Medaljen for lang og tro tjeneste.

2017-04-19
Torfinn Fongen ved Holger Hartmann ble hedret med Medaljen for lang og tro tjeneste.

Holger Hartmann hedret ansatt

Torfinn Fongen ble nylig hedret med Medaljen for lang og tro tjeneste.

2017-04-19
Magne Sæther og Gunnar Glomstad ble hedret for lang og tro tjeneste ved Øivind Lystad AS.

Hedring ved Øivind Lystad AS

Magne Sæther (31 års ansettelse)  og Gunnar Glomstad (30 års ansettelse) ble hedret med Medaljen for lang og tro tjeneste.

2017-04-19
Lars Ivar Johansen og Gro Falkeng Windstad ble hedret med Medaljen for lang og tro tjeneste på årsfesten til TINE Harstad.

TINE Meieriet Harstad hedret ansatte

Lars Ivar Johansen og Gro Falkeng Windstad ble hedret med Medaljen for lang og tro tjeneste på årsfesten til TINE Harstad.

2017-04-19