Synliggjør og verdsetter innsats i arbeidslivet

Det Kongelige Selskap for Norges Vel tildeler Medaljen for lang og tro tjeneste for å synliggjøre og verdsette menneskers innsats i arbeidslivet. Den som har bidratt med 30 års innsats for samme arbeidsgiver, fortjener heder.

Norges Vel har mer enn 200 år bak seg som samfunnsbygger og nyskaper, og i årene før 1814 var oppgaven ingen ringere enn å legge grunnlaget for en ny nasjonalstat. I tråd med tidens ånd tok Norges Vel i bruk medaljer for å hedre samfunnsnyttig innsats. Slik fikk Norges Vel sin første medalje, Ceresmedaljen, i 1861.

Siden starten har Norges Vel vært med på å bygge landet på ulike arenaer gjennom prosjekter relatert til utdanning, samfunns- og næringsutvikling.

Arbeidstakere bidrar også til å bygge samfunnet gjennom sin innsats for arbeidsgiver. Medaljen for lang og tro tjeneste ble stiftet i 1888 for å anerkjenne innsats og kvalitet i landbruket, som da var en av Norges viktigste næringer. I dag kan ansatte i alle bransjer tildeles Medaljen.
 

Tips en venn Skriv ut