Medalje nr 200 000 overrekkes

Fortsatt like aktuell etter 125 år

Medaljen for lang og tro tjeneste er en heder med lange tradisjoner som fortsatt er like aktuell etter 125 år. Gjennom disse årene har mer enn 200 000 arbeidstakere mottatt denne anerkjennelsen fra sin arbeidsgiver.

2013-12-23
Aker_Ukeavisen Ledelse_530x365_cropped_527x178

Her jobber de ansatte lenge

En av Norges mest attraktive arbeidsgivere heter Aker Solutions. Da selskapet lyste ut 150 stillinger fikk de 11 000 jobbsøknader fra hele verden. Og til tross for den store konkurransen om høyt kompetente medarbeidere i olje- og gassindustrien, er det mange som blir lenge hos Aker Solutions. Det belønnes naturligvis med Medaljen for lang og tro tjeneste.

2013-10-28
Ingen skatt på Medaljen

Ingen skatt på Medaljen

Det er nå klarlagt at Medaljen for lang og tro tjeneste er en hedersbevisning som ikke skal beskattes. Bestemmelsen gjelder både inntektsskatt for mottaker og arbeidsgiveravgift for arbeidsgiver.

2013-10-28