Medaljen for lang og tro tjeneste

30 år i samme bedrift

Medaljen for lang og tro tjeneste leveres i en flott eske sammen med jakkemerke, diplom og stativ for å stille ut Medaljen

Medaljen for lang og tro tjeneste er en anerkjennelse til arbeidstakere med minst 30 år hos samme arbeidsgiver. Den er en unik, tradisjonsrik påskjønnelse som bedriften kan benytte for å vise at man verdsetter erfaring og stabilitet.

Jorunn Homme mottar Medaljen for lang og tro tjeneste nr 200 000
Jorunn Homme mottar Medaljen for lang og tro tjeneste nr 200.000. Foto Jan T. Espedal

Feiringen av ansatte oppfattes som svært positivt både i bedriften og utad. Medaljen står dessuten som et symbol på at bedriften har lykkes med å skape en arbeidsplass som har vært utfordrende og interessant over lang tid.

Når arbeidsgiver søker om tildeling av Medaljen på vegne av en ansatt, betyr det langt mer enn en gave. Den representerer en tradisjon med solide verdier, og er et varig bevis på mottakers innsats og betydning.

Arbeidsgiver søker på vegne av sine ansatte
Det er arbeidsgiver som søker om tildeling av Medaljen for sine ansatte, og står for overrekkelsen. Medaljen tildeles av Det Kongelige Selskap for Norges Vel.

Søknadsfrist er den 15. i hver måned
Medaljen sendes ut den 15. i måneden etter.

Tips en venn Skriv ut