Det Norske Myntverket

Medaljen for lang og tro tjeneste lages av Det Norske Myntverket med like stor presisjon som Nobels fredsprismedalje og andre verdifulle samlemynter. Det ligger fortsatt mye håndarbeid og kvalitetssikring bak det ferdige produktet.

Det Norske Myntverket ble etablert på Kongsberg i 1686 og har hatt nesten uavbrutt drift på Kongsberg siden den tid. Myntverkets første medalje ble laget i 1704 til Kong Frederik IVs norgesbesøk. I 1861 ble Norges Vels første medalje, Ceresmedaljen, laget hos Myntverket. Og i 1888 fikk de oppdraget om å lage Medaljen for lang og tro tjeneste for Det Kongelige selskap for Norges Vel.

Myntverket på Kongsberg produserer alle Norges mynter, samt mynter for andre nasjoner. En stadig økende andel av selskapets produksjon er minnemynter og medaljer for oppdragsgivere i mange land.

Les mer om Myntverket

Tips en venn Skriv ut

Det Norske Myntverket