Medaljen for lang og tro tjeneste - en ny tradisjon for hedring
Medaljen for lang og tro tjeneste - Stolthet går aldri av moten
Medaljen for lang og tro tjeneste - Mer enn en gave

Medaljen for lang og tro tjeneste er en unik utmerkelse med lange tradisjoner, og er tildelt helt siden 1888. Det Kongelige Selskap for Norges Vel tildeler Medaljen for å synliggjøre og verdsette innsats i arbeidslivet.

Se vår nye brosjyre

Medaljebrosjyren 2017

Slik søker du

Det er enkelt å søke om Medaljen for lang og tro tjeneste. Arbeidsgiver søker på eget skjema om tildeling på vegne av arbeids- taker som har vært ansatt i 30 år eller mer.

Søknadsfristen er den 15. i hver måned, og Medaljen sendes ut den 15. i måneden etter.

Her finner du søknadsskjema  >>

AKTUELT

I 2016 ble hele 4 360 arbeidstakere hedret med Medaljen for lang og tro tjeneste.

4 360 medaljemottakere i 2016

2016 var det tredje beste året for antall tildelte medaljer siden den ble stiftet i 1888. - Det viser at Medal...
Hos Apply TB hedres arbeidstakere med minst 30 års ansettelse med Medaljen for lang og tro tjeneste. Foto: Apply TB

Aldersspenn gir fin dynamikk

Hos Apply TB legger de til rette for gode utviklings -og karrieremuligheter der både lærlinger og seniorer er ...
Under ei markering før jul vart 40 -årsjubilantane ved Helse Førde heidra med Medaljen for lang og tro tjeneste. Her saman med administrerande direktør i Helse Førde HF, Jon Bolstad (bakarst). Foto: Helse Førde HF

- Det er miljøskapande å heidre trufaste tilsette

Hos Helse Førde legg dei til rette for at alle tilsette skal trivast og yte sitt beste slik at du og eg som pa...